Tagged: new user

0

Ngày đầu xài mac

Hôm nọ mới xúc em Macbook Pro 2016, cấu hình thì nghe cũng tạm ổn. Touch Bar and Touch ID 2.6GHz quad-core Intel Core i7 processor, Turbo Boost up to 3.5GHz 16GB 2133MHz memory...